Algemeen woordenboek der aardrijkskunde: ten dienste van hen, die terstond de ligging van en bijzonderheden omtrent landen, steden, dorpen, bergen, rivieren, zeeën, meren, baaien,enz. der wereld willen weten | General dictionary of geography: regarding