Het recht der liefde: eene studie uit het Indische leven | The right of love: a study from the Indonesian life