Maria's heerlijkheid in Nederland: geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland, van de eerste tijden tot op onze dagen | Maria's magnificence in the Netherlands: a historical sketch of the adoration of The Virgin in our fatherla