Historya Wojny Swiatowej: Specyalnie Uwzgledniono Historye Zmartwychwstania Polski | History of World War: special focus on the history of Poland's resurrection