Staatsbemoeiing ten behoeve der zoetwatervisscherij: academisch proefschrift ter verkrijging van den gaard van doctor in de rechtwetenschap aan de universiteit van Amsterdam, op gezag van den rector magnificus C. Bellaar Spruyt, hoogleerlaar in de facult