Antoon van Dijck: de mensch en de meester, twintig photogravures naar zijne meest beroemde werken | Antoon van Dijck: the person and the master, twenty photogravures after his most famous work