Nove anni di architettura vissuta, 1926 IV-1935 XIII