De vrouw & haar huis: geill. maandschrift onder redactie van Elis. M. Rogge & R.W.P. de Vries Jr | The woman and her house: ill. monthly periodical under the direction of Elis. M. Rogge & R.W.P. de Vries. Jr