Het land van Rembrand: studien over de noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw | The land of Rembrandt: studies on Northern Netherlandish culture in the seventeenth century