Zooals Het Werk er Voor Het Verven Uitziet, Met Was Bedekt [How the work looks before the dying, covered with wax]