Ontwerp voor een Theater: gevel pleinzyde [Design for a theater: Front square side]