Mr. Prikkeldraad No. 3: Dit is Mr. Prikkeldraad die zich goed op de komende invasie voorberied heeft... [Mr. Barbedwire No.3: This is Mr. Barbedwire who has prepared himself well for the forthcoming invasion]