Dept Arnhem Maatschappij van Nijverheid. Tentoonstelling van Electriciteit in Huis en Ambacht Juli 1907. [Department Arnhem Society of Industry. Exhibition of Electricity in the Home and Work July 1907.]