Algemeene Tentoonstelling voor Handel, Industrie, en Huishoud-Kunde. Utrecht 29 Apr t/m 8 Mei 1932 [General Exhibition for Trade, Industry and Household Science. Utrecht April 29 - May 8 1932]