Ministerie van Arbeid Handel en Nyverheid [Ministry for Work, Trade and Industry]