Asakusa Tori-no-Ichi Festival [Otori Shrine], November 1932