Vase: Dansk Provinskonditorforening, 19 August 1941