De Kaiser Op 13 Feb 1917, Aan Onze Zijde is Het Recht en de Moraliteit, Om Deze Te Laten Triomfeeren Moet Elk Blank Wapen ons Welkom Zijn [The Emperor on 13 Feb 1917, On our side is the justice and the morality, to let this triumph any white weapon should