Til Minde om den Danske Landmandsbanks 50 Aars Bestaaen 1871-1921