Wel Vaert, Hou-Zee; Voor Trouwe en Byzondere Diensten bewezen aan de Hollandsche Stoomboot Maatschappy [Good sailing, Keep-Sea, For faithful and special services proven to the Holland Steam Navigation Company]