Ten Bate v/d Joodsche Vluchtelingen Kunst Verloting [On behalf of the Jewish Refugees Art Lottery]