Een nieuwe taak voor den Vliegenden Hollander Indie Bevrijden [A New Task for the Flying Dutchman Freeing the [Dutch East] Indies]