Ter Herinnering aan de Eerste Passagiersvlucht van Nederland naar Ned-Indie en Terug 1927 [To commemorate the First Passenger flight from the Netherlands to the Dutch East Indies and back 1927]