De Kaiser op 13 Feb 1917: aan onze Zijde is het Recht en de Moraliteit [The "Emperor" on 13 Feb 1917: on our side is justice and the morality]