Zooals Het Werk Er Uitziet, Als Het Voor Den Tweeden Keer Behandeld Wordt [How the work looks, when it is treated (dyed) for the second time]