Asakusa Tori-no-Ichi Festival [Otori Shrine], October 1940