De Volkren Sluiten Vree 28 Juni 1919 [The People Make Peace 28 June 1919]