Getemperde Vaart Voor Ongeluk Bewaard [Moderate Speed Prevents Accidents]