J. Heesterman - Schilder: Decorateur Kerkstraat 40 [J. Heesterman - Painter: decorator Kerkstraat 40]