Hollandsche teekenaars van dezen tijd | Dutch draughtsman of the current times