Der geesten gemoeting: vier morgenlandse dromen in verzen | The meeting of the spirits