Algemeene Koloniale Tentoonstelling te Semarang: Augustus - November 1914 | General Colonial Exhibition in Semarang: August - November 1914 | Koloniale Tentoonstelling, Semanrang, Java, 1914 = Colonial exhibition, 1914, Semarang, Java