Pavilon Jeho Veličenstva cisaře a krále = Pavillon Sr. Majestät des Kaisers und Königs | Pavilion of His Imperial and Royal Majesty