Imoncho no Tsukurikata / Yukio Sugiura [and] Fukujiro Yokoi | How to make "a consolation gift" for soldiers