Rembrandt Bijbel: bevattende de verhalen des Ouden en Nieuwen Verbonds, welke door Rembrandt met penseel etsnaald en teekenstift zijn in beeld gebracht | Rembrandt Bible: contains the stories of the Old and New Testaments, which Rembrandt, by way of penci