Land en volk van "onze oost": in het bijzonder van Java ; met 56 afbeeldingen in en buiten den tekst en een uitslaande kaart | Land and people of "our East": and especially of Java ; with 56 pictures in and outside of the text and a folding picture map