Hoe Klein-Knoelie onder de Menschen kwam | How little Knoelie came into the world | Hoe "Klein-Knoelie" bij de Menschen kwam