Het ABC van het "Naziregiem" | ABC of the Nazi regime / illustrated by Herman A. Vos