Nederlandsche sagen en volksoverleveringen in onze Weefkunst | Dutch legends and popular traditions in our textile art