Van leed en strijd: verspreide stukken (1892-1898) | From sorrow and strife: scattered pieces (1892-1898)