Veertien jaar literatuur-geschiedenis: 1880-1893 | Fourteen year literature-history 1880-1893