Znienawidzeni: 22583P : z przezyc polskiego ksiedza w niemieckich obozach koncentracyjnych | Hated ones: 22583P : memories of Polish priests in concentration camps | 22583 P