M.S. "Pilsudski": August 18, 1939 : spis potraw koszernych : Kolacja pozegnalna = Special Kosher menu : farewell supper