Els teus germans del front t'esperen per la lluita sagrada de la llibertat | Your brothers at the front are waiting for you for the sacred battle for liberty