Camperols: escolteu les emissions radiades de la Conselleria d'Agricultura : cada dimarts i divendres a les 7 i ½ del vespre