James' geschiedenis der Fransche Revolutie: vertaald en vermeerderd met de geschiedenis van het tijdvak van Thermidor tot de troonsbestijging van Napoleon, benevens die van de revolutie in Nederland | James' history of the French Revolution: translated a