Als gij in uw huis zit: meditatiën voor het huislijk saamleven | When you are at home: meditations for living together in the home