Almanak van het Studentencorps a/d Vrije-Universiteit | Almanac of the student association from the Vrije University