De kinderen der zee: schetsen naar het leven aan onze Hollandsche stranden | The children of the sea: sketches of the lives of our Dutch beaches