Gedenkboek: uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 1847-1897 | Souvenir viewbook published on the occasion of the fiftieth anniversary of the Royal Institute of Engineers, 1847-1897 | Koninkli